REJESTRACJA PORADNIK PROMOCJE I CENNIKI O USŁUDZE

Kontakt


Infolinia dla telefonów komórkowych i stacjonarnych

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 16:00

 

(22) 10 10 996


Adres e'mail do kontaktu:

bok@przesylanie.pl Operatorem i dostawcą usługi jest Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9 lok. 185, 02-022 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, NIP 521-34-61-265, REGON 141176020, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.191.000,00 złotych wpłaconym w całości. 

Formularz kontaktowy

brak podania nr przesyłki lub zamówienia znacznie wydłuży czas udzielenia odpowiedzi

Więcej informacji